با سلام
در این قسمت به ارائه راهنمایی درباره چرخ خیاطی های ژانومه مدل های:

811-813-814-815-817

میپردازیم.